Unite Revolution Slider 2


» Proximity Kart

Hastaneler, yemekhaneler, spor salonları, kurumlar ve diğer kontrollü

geçiş sistemi gerektiren yerlerde kişi takip ve aktivite işlemi için kullanılmaktadır.

Adet hacmine göre ofset ya da dijital baskı ile üretilmektedir.